VIPLogga.gif VIP-Energy UNITEDKINGDOMflag-2.gif  

Beräkningsexempel 1
Kontorshus

Allmän beskrivning

Kontorsbyggnad i 6 våningar över mark och källarvåning med garage.

Orientering av byggnad med långfasader mot öster och väster. Zonindelning av kontor med öster och

västerzon. Garage beräknas som separat zon.

Byggnaden invändigt öppen från bottenvåning till våning 6.

Byggnadsteknik

Stålstomme med utfackningsväggar.

Stålpelare infällda i fasad.

Betongbjälklag prefabricerad håldäcksbjälklag med stålbalkar.

Konstruktion i detalj framgår av ritningar.

Ventilation

Normalflödei kontorsvåningar under kontorstid 1 l/s m². Nätter och helger reduceras flödet till 0,2 l/s

m².

En del av frånluften från kontorsvåningar tas ut via garaget kontinuerligt flöde dagtid 0,9 l/s m² och

övrig tid 0,2 l/s,m².

Värme kyla

Solskydd med markiser som styrs via solgivare. Solskydd vid solinstrålning över 200 W/m². Markiser

dras in vid vindhastighet över 5 m/s.

Lägsta rumstemperatur i kontorsvåningar är 22 °C.

Högsta rumstemperatur är dagtid 24 °C och nätter och helger 27 °C.

Lägsta rumstemperatur i garage är 12 °C.

Byggnaden är kopplad till fjärrvärme.

Byggnaden har egen kylmaskin. Kylfaktor 2 vid +20 ute och 3 vid +10 ute.

Under +10 kyls byggnaden direkt mot utekondensor som frikyla.

Passiv forcering eller sk nattkyla aktiveras när rumstemperaturen överstiger 23 °C och

tilluftstemperaturen ligger 5 °C under dvs är under 18 °C utan kylning. Passiv forcering aktiveras alltså

1 °C under den rumstemperatur när kyla aktiveras dagtid.

Vid kylbehov aktiveras VAV-funktion som i första hand forcerar ventilationsflöde och därefter kyler

tilluftstemperaturen.

Maximalt forceringsflöde 2 l/s m².

Hämta ZIP-fil med exempel > > >