VIPLogga.gif VIP-Energy UNITEDKINGDOMflag-2.gif  

Beräkningsexempel 2

Flerbostadshus

Allmän beskrivning

Punkthus i 8 våningar över mark utan källare.

Byggnaden inrymmer enbart bostäder.

Byggnaden beräknas som en zon.

Byggnadsteknik

Betongsandwich i ytterväggar.

Platsgjutna bjälklag.

Lägenhetsskiljande väggar i betong.

Mellanväggar i lägenheter är gipsväggar

Konstruktion i detalj framgår av ritningar.

Ventilation

Konstant frånluftsflöde 0,35 l/s,m².

Vädring simuleras med ett FT flöde 0,025 l/s,m².

Värme och kyla

Lägsta rumstemperatur är 22 °C.

Högsta rumstemperatur kan sättas till 27 °C för att simulera persienner, vädring och andra åtgärder

som vidtas för att begränsa rumstemperaturen.

Som alternativ kan man lägga in simulering av dessa åtgärder under solskyddskatalogen.

Byggnaden innehåller en värmecentral med 2 st NIBE F1330-20 som vardera innehåller 2

kompressorer. En av kompressorerna är kopplad enbart till tappvarmvatten.

De andra tre är kopplade till tappvarmvatten och värmesystem och arbetar med 33 % av totala vattenflödet vid drift mot värmesystem.

Högsta temperatur från värmepump är 65 °C. Av hygienskäl är temperatur på tappvarmvatten satt till

70 °C. Från 65 till 70 värms med direktverkande el.

Kortaste drifttid har satts till 10 minuter.

klar.

Hämta ZIP-fil med exempel >>>