VIPLogga.gif VIP-Energy UNITEDKINGDOMflag-2.gif  

Beräkningsexempel

Den manual som följer med installationen redovisar i huvudsak verktygen för indatahantering och resultatredovisning beräkningsmodellerna i VIP-Energy. Här redovisas några exemplen på hur man kan använda dessa verktyg.

Exemplen innehåller ritningar i PDF-format A3, beskrivningar, indatafiler till VIP-Area och VIP-Energy samt färdiga resultatutskrifter. Filerna till varje exempel är förpackat i en ZIP-fil som kan laddas ner fritt för användning.

Verkligheten kan i vissa fall vara något mer komplicerad än exemplen men det har utformats för att mer renodlat beskriva vissa problem.

För närvarande finns tre exempel men det kommer att utökas i takt med att vi ser behoven.

Kontorshus

Lätt fasad med utfackning och tillhörande köldbryggor

VAV-ventilation

Multizonberäkning med överföring av luft mellan zoner

Solskydd

Kylmaskin

Flerbostadshus

Betong sandwich med tillhörande köldbryggor

Frånluftsventilation

Värmepumpscentral med sekvensstyrning av fler kompressorer

Småhus

Frånluftsvärmepump

Solceller

Golvvärme

Komplicerad markmodell

Exempel och råd angående tillämpning

PDF-fil med exepel och råd angående tillämpning av funktioner i VIP-Energy.

Ladda ner