VIPLogga.gif VIP-Energy UNITEDKINGDOMflag-2.gif  
 

SMHI har på uppdrag av Sveby tagit fram klimatfiler med normalklimat för åren 1981-2010. Filerna finns för cirka 300 orter och ska användas vid dimensionerande beräkningar av specifik energianvändning enligt BBR kap 9.

Vid uppdatering av VIP-Energy till version 3.2 och senare finns 11 klimatfiler med i installationen.

Filer för 11 orter med VIP-Energy-format kan laddas ner här:

www.vipenergy.net/Klimatdata_Sveby_1981-2010.zip

Klimatfiler med originalformat för samtliga 300 orter finns för nedladdning från www.sveby.org.

Klimatfiler för de 300 orterna finns även för 2015 och senare och dessa filer används för klimatkorrigering av uppmätt energi vid uppföljning av energiprestanda.

Från version 4 innehåller VIP-Energy en programfunktion för konvertering av klimatfiler från Sveby-format till vipclimate-format.

www.sveby.org finns även en rapport med analys av klimatdata.

Länk till rapport http://www.sveby.org/wp-content/uploads/2015/02/Rapport-Sveby-klimatfiler-L%C3%85GAN-150227.pdf