VIPLogga.gif VIP-Energy UNITEDKINGDOMflag-2.gif  

Valideringsmetoder

De valideringsmetoder som finns tillgängliga är visserligen inte heltäckande för alla typer av beräkningsfunktioner men de är utformade för att vara utslagsgivande och avvikelser i programfunktion ger betydligt större utslag i testresultat än vad som sker i verkliga byggnader. De ger alltså en bra kvalitetskontroll på de funktioner som ingår i testet.

Övriga beräkningsfunktioner testar vi, där så är möjligt, mot resultat från mätprojekt där det finns någon typ av kvalitetssäkring.

Metodiken med jämförande tester mellan olika program och mellan beräkningsresultat och mätprojekt leder på ett rationellt sätt till en styrning av programutvecklingen mot allt mer verklighetsnära resultat. För varje tillfälle man upptäcker differenser i beräkningsresultat mellan olika program och mellan beräkningsresultat och mätdata drivs utvecklingen framåt.

Testresultat

Ashrae 140-2007

EN 15265-2007

Validering av solceller

Validering av 2D- och 3D-beräkningar

Validering av beräkningsfunktion för värmepumpar med R744 som köldmedium