VIPLogga.gif VIP-Energy SWEDENflag.gif   UNITEDKINGDOMflag-3.gif

StruSoft AB                                     

Fridhemsvägen 22                       

SE-21774 Malmö

SWEDEN

www.strusoft.com

VIP-Energy är ett program för beräkning av energianvändning i byggnader. Programmet marknadsförs av Structural Design Software.

Informationen på denna webbplats är riktad till VIP-Energy-användare men kan vara matnyttig även för andra med intresse för byggnadsfunktion och energi.

Programmets manual är begränsad till att redovisa de verktyg som finns i VIP-Energy. Syftet med denna webbplats är att gå vidare och visa på hur man kan använda dessa verktyg till att översätta information från ritningar och beskrivningar till en modell i beräkningsprogrammet och ett beräkningsresultat.

Under beräkningsexempel kommer det successivt att fylla på med färdiga exempel från ritningar till färdiga beräkningar och om möjligt även mätdata från uppföljningar.

När det gäller vissa typer av indata handlar det till en del om bedömningar. Ett exempel på detta är val av dimensionerande data som påverkas av byggnadens brukare. Vi redovisar en diskussion kring problemet och en länklista till datakällor.

I q/a-listan har vi samlat de av användarnas supportfrågor som kan vara av allmänt intresse.

Det finns en mängd program ute på marknaden med varierande kvalitet. I takt med att byggnader blir mer energisnåla och även mer komplicerade ökar också kraven på beräkningsprogram. De internationella valideringssystem för dynamiska beräkningsprogram som finns tillgängliga är bra verktyg för att skilja agnarna från vetet.