VIPLogga.gif VIP-Energy UNITEDKINGDOMflag-2.gif  

Version 3.0.3

Buggfixar

Dra och släpp fungerade inte för 3D-byggdelar översta listan.

Sammanställning av FEBY-resultat från flera zoner saknades.

Beräkningsfunktionen för skuggning av fönster från skärmar har justerats.

Sortfel för FEBY-utskrift av värmeförlusttal

Beräkning av ventilationsflödets påverkan på energikrav vid BBR22 för lokaler flera zoner

Kompletteringar

Vid beräkning av effektbehov för installerad elvärme i BBR har funktionen justerats så att luftläckage beräknas med hänsyn till obalans i ventilationsflöde vi max ventilation. Tidigare beräknades läckage och ventilation utan inbördes beroende.