VIPLogga.gif VIP-Energy UNITEDKINGDOMflag-2.gif  

Sveby är ett utvecklingsprogram som drivs av bygg- och fastighetsbranschen.

Sveby är en förkortning av "Standardisera och verifiera energiprestanda i byggnader"

I Sveby-programmet fastställer bygg- och fastighetsbranschen standardiserade brukardata för beräkningar.

För närvarande finns brukardata framtagna i tre separata rapporter för bostäder, kontor samt undervisning. I Brukarindata kontor finns även data översiktligt beskrivet för en del andra verksamheter.

Indata med enligt svebys rapporter har sammanställts i en projektfil som finns för nedladdning.

Öppna filen i VIP-Energy och uppdatera centrala kataloger under "Katalogdata" -> "Uppgradering katalogdata"

image092.jpg

Här kan man välja vilka katalogdata som ska uppgraderas.

Har man lagt in egna katalogdata väljer man först att importera kataliogdata.

image094.jpg

Projektfilen innehåller då både egna komponenter och standardkomponenter.

Länk till Sveby

Länk till projektfil med Svebydata